Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej zwane „RODO” – dane osobowe przekazywane nam przez Klienta podczas składania zamówienia przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i przetrzymywane przez okres ewentualnych roszczeń nie dłuższy niż 2 lata od daty złożenia zamówienia lub uznania reklamacji.

Dane osobowe przekazywane przez Klienta podczas składania zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę:

MODELAB Bartosz Chuderski
ul. Farna 4
43 – 600 Jaworzno
NIP: 632 196 43 19
REGON: 243 223 648

Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych, będących w bazie Sprzedawcy, a także nanoszenia zmian, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub ich skasowania z bazy, a także przeniesienia danych do innego administratora w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Wszystkie wymienione muszą być pisemnie zgłoszone przez Klienta poprzez wysłanie stosownego pisma na adres e-mail:

kontakt@sila.sklep.pl

lub jego wersji papierowej dostarczonej pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny sklepu:

MODELAB Bartosz Chuderski
ul. Farna 4
43-600 Jaworzno

W odniesieniu do zakresu ochrony danych osobowych, Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, Sprzedawca przekazuję niezbędne dane osobowe Klienta operatorowi pocztowemu, którym jest Poczta Polska S.A. Operator ten zapewnia wystarczające gwarancje stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie przez niego danych osobowych powierzonych przez Sprzedawcę spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których powyższe dane dotyczą.

Wybór przez Klienta systemu Przelewy24 jako sposobu płatności za złożone zamówienie jest jednoznaczny z jego akceptacją na przekazanie swoich danych osobowych niezbędnych do wykonania płatności firmie PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul.Kanclerskiej 15 (KRS 0000347935, NIP 7792369887, UKNF IP24/2014), która będąc operatorem systemu Przelewy24 staje się w ten sposób administratorem otrzymanych danych.

Na potrzeby analiz statystycznych nasz sklep internetowy korzysta z narzędzia Google Analytics. Działanie tego narzędzia można uniemożliwić poprzez zainstalowanie oficjalnej wtyczki do posiadanej przeglądarki internetowej – aby ją pobrać należy skorzystać z adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Informację na temat polityki prywatności w korzystaniu z Google Analytics można znaleźć pod adresem http://www.google.com/privacy/

Informujemy, że poruszanie się po stronie internetowej sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody użytkownika na wykorzystywanie plików cookies przez firmę prowadzącą sklep. Pliki cookies to pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem. Wykorzystywane są do obserwacji sposobów użytkowania strony sklepu, dzięki czemu zapewniana jest wygoda i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej sklepu bez wykorzystywania plików cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi sklepu nie będą działać poprawnie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach swojej przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania. Informujemy, że w środowisku internetowym występują dwa rodzaje plików cookies:

  • SESYJNE – przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostające tam do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zakończenie sesji lub wyłączenie urządzenia powoduje ich usunięcie z urządzenia Klienta.
  • TRWAŁE – przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostające tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta.

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania z sklepu internetowego przy zaznaczeniu, że niektóre jego funkcje mogą działać nieprawidłowo.